برگزاری اولین همایش جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد
اولین همایش جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در تاریخ 25 آذرماه 1394 با همکاری موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران و شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد برگزار گردید.

در آغاز این همایش آقای مهندس حامد حقی ، مدیرعامل موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران در خصوص چگونگی و دلیل تشکیل دبیرخانه علمی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد و نیز حمایت این مرکز بر تداوم برگزاری نشست های علمی و آموزشی در مبحث جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد مطالبی عنوان نمودند.

همچنین آقای مهندس قدرت الله دولتشاهی نژاد ریاست ستاد مدیریت بحران با ارائه توضیحاتی در خصوص اهمیت و حساسیت زلزله خیز بودن و عواقب پیش بینی شده بروز زلزله در تهران و چگونگی برخورد با بحران زلزله در تهران مطالبی عنوان و تاکید نمودند دقت در نظارت و کنترل کیفیت جوش در ساختمان می تواند نجات دهنده جام مردم در آینده باشد.

در ادامه آقای مهندس امیرقاسمی مدیرعامل شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد و بنیانگذار بومی سازی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران ضمن ارائه خلاصه ای از تاریخچه جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران و جهان به ذکر روند پیشرفت و گسترش بومی سازی تکنولوژی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران پرداختند.

در این همایش علمی که با حضور اساتید و متخصصین دانشگاهها و مراکز علمی سراسر کشور برگزار گردید از بین 34 مقاله ارسالی به دبیرخانه کنفرانس تعداد 4 مقاله برگزیده و در همایش ارائه گردید.

عناوین و سرفصلهای این کنفرانس عبارت بودند از :

بومی سازی فورجینگ

توجیه فنی جوش فورجینگ

توجیه اقتصادی جوش فورجینگ

معایب و محاسب جوش فورجینگ

تجهیزات مورد استفاده جوش فورجینگ

تاریخچه فورجینگ در ایران و جهان

ایمنی در جوشکاری به روش فورجینگ

مقاوم سازی در پروژه های عمرانی با روش فورجینگ

تمایز و تفاوت های فورجینگ با سایر روش های جوش

پس از بررسی و ارائه مقالات برگزیده هیت داوری این همایش که متشکل از جناب آقای دکتر امیرساعدی داریان عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی و جناب آقای مهندس امیرقاسمی عضو هیت علمی مرکز ملی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران بود مقالات اول تا سوم به شرح زیر انتخاب گردید :

نفر اول مقاله آقای مهندس فرزام بداغی با مقاله : بررسی لزوم جایگزینی جوش سربه سر میلگرد با وصله پوششی

نفر دوم مقاله آقای مهندس محمد شیردل با مقاله : مقایسه پارامترهای خمش و برش در دو نوع اتصال فورجینگ و کوپلینگ بر مبنای تصمیم چند متغیره

نفر سوم مقاله آقای مهندس سید علیرضا قربانی با مقاله : بررسی سه نوع اتصال میلگرد : اورلپ، کوپلینگ و فورجینگ

حامیان این همایش علیم عبارت بودند از شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد بنیانگذار بومی سازی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد در ایران , شرکت فرآیند کنترل ارائه دهنده خدمات مهندسی جوش , گروه هلدینگ داریان مجری پروژه های عمرانی , نشریه پیام ساختمان و نشریه شهر و ساختمان.   
  
 
  


۱۳۹۴/۰۹/۲۵
saze.parsiangroup.com
دپارتمان فورجینگ میلگرد