برگزاری سمينار آموزشي جوشكاري سر به سر ميلگرد به روش فورجينگ با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد



بدينوسيله به استحضار مهندسين محترم رشته هاي عمران و معماري داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد مي رساند، پيرو تدوين و تصويب آيين نامه تشويقي و در راستاي بروز رساني دانش و اطلاعات مورد نياز مهندسين محترم در نظر است همايش تحت عنوان جوشكاري سر به سر ميلگرد به روش فورجينگ برگزار گردد.

برخي از مزاياي اين رو ش عبارتند از:

  • صرفه جويي حدود 20 درصد در مصرف ميلگرد در سازه هاي بتني
  • كاهش نسبت فولاد به بتن و تراكم در يك سطح مقطع و در نتيجه امكان ويبره بهتر بتن
  • كاهش وزن سازه هاي بتني بدليل حذف هم پوشاني ميلگرد over lab
  • اتصال ميلگرد پرت به يكديگر و استفاده بهينه از آنها

لذا به منظور برنامه ريزي و تداركات مربوطه مستدعي است علاقه مندان به حضور در همايش فوق الذكر جهت ثبت نام مقدماتي به منوي آموزش قسمت ثبت نام سمينار، كارگاه و دوره هاي آزاد مراجعه و ثبت نام نمايند.

ضمناً همايش بمدت 4 ساعت در بعدازظهر روز چهارشنبه 92/12/14 پيش بيني شده است. هزينه ثبت نام با 50 درصد يارانه سازمان بر اساس تعداد متقاضيان مشخص خواهد شد. ليكن حداكثر احتمالي مبلغ ثبت نام دویست هزار ريال پيش بيني مي گردد كه متعاقباً پس از ثبت نام مقدماتي به اطلاع خواهد رسيد.

مهلت ثبت نام: حداكثر مهلت 92/12/5

ضمناً مهندسين محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد كه داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي نمي باشند نيز مي توانند در همايش شركت نمايند.

 


۱۳۹۲/۱۱/۲۳
saze.parsiangroup.com
دپارتمان فورجینگ میلگرد